Wettelijke kennisgeving

Disclaimer

Inhoud van deze website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. proagrarTec GmbH staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud.

Beschikbaarheid van de website
proagrarTec GmbH zal zich inspannen om de dienst voor het opvragen zoveel mogelijk zonder onderbreking te leveren. Maar zelfs met alle zorgvuldigheid kunnen stilstanden niet worden uitgesloten. Zij behoudt zich het recht voor haar aanbod te allen tijde te wijzigen of stop te zetten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onderbrekingen of andere storingen veroorzaakt door bestanden die niet foutloos zijn aangemaakt of formaten die niet foutloos zijn gestructureerd.

Copyright
Alle inhoud en structuren van deze website worden beschermd door auteursrecht en naburige rechten. Publicatie op het World Wide Web of in andere internetdiensten vormt geen verklaring van toestemming voor enig ander gebruik door derden. Voor elk gebruik dat niet door de Duitse auteurswet is toegestaan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van proagrarTec GmbH vereist.

Het citeren van onze documenten en het plaatsen van links naar onze website is uitdrukkelijk toegestaan en welkom, voor zover duidelijk wordt gemaakt dat het om inhoud van de website van proagrarTec GmbH gaat en dat deze inhoud niet in verband wordt gebracht met inhoud van derden die in strijd is met de belangen van proagrarTec GmbH.

Opmerking over het probleem van externe links
Als aanbieder van inhoud is proagrarTec GmbH verantwoordelijk voor haar „eigen inhoud”, die zij voor gebruik beschikbaar stelt, in overeenstemming met de algemene wetgeving krachtens § 7 (1) van de Duitse Telemediawet. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en kruisverwijzingen („links”) naar inhoud van andere aanbieders. Door middel van de kruisverwijzing stelt proagrarTec GmbH „inhoud van derden” beschikbaar voor gebruik, die op deze manier is gemarkeerd:

„Links” zijn altijd „levende” (dynamische) verwijzingen. Bij het aanmaken van de links heeft proagrarTec GmbH de externe inhoud gecontroleerd om na te gaan of deze aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij controleert de inhoud waarnaar hij in zijn aanbod verwijst echter niet voortdurend op wijzigingen die tot een nieuwe verantwoordelijkheid zouden kunnen leiden. Indien zij vaststelt of er door anderen van in kennis wordt gesteld dat een specifieke aanbieding waarnaar zij een link heeft verstrekt, aanleiding geeft tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal zij de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen.